Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu platné od 1.1.2012

1/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Dodavatelem se rozumí Petr Langr, se sídlem 28. října 25, Lanškroun, identifikační číslo: 16748255. Kupujícím se rozumí osoba, která učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené dodavatelem. Vztahy mezi kupujícím a dodavatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky.
Prodejní ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Materiály, barvy, dekory a varianty jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené zákonnými dokumenty a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata elektronicky ihned, nejpozději do 24 hodin. Automatické potvrzení objednávky obdržíte obratem na Váš e-mail. O odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) DOPRAVA A PLACENÍ
Objednané zboží vám doručíme dle Vaší specifikace dopravy. V případě, že jste na naší rozvozové trase, budeme Vás kontaktovat a informovat telefonicky nebo emailem s nabídkou výhodnějšího doručení.
Cena poštovného je za průměrné balení objednávaného zboží a odpovídá aktuálním sazbám České pošty. Při větším množství, nebo nadměrném balení navrhneme přijatelný způsob dopravy.

5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 2-14 dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ
Výměna zboží je možná po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem za následujících podmínek: zboží bude vráceno v nepoškozeném, originálním obalu s přiloženou kopií faktury. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravou ručí dopravce. Pro uplatnění reklamace škod způsobených přepravou je nutné při přebírání zboží sepsat s dopravcem reklamační zápis o poškození zásilky. Tuto reklamaci lze uplatnit do 3 dnů od převzetí zboží. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu na naší firmě.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Postup při reklamaci:
a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.
b) zboží zašlete jako balík (ne na dobírku), nebo jinak dopravte na naši adresu.
c) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu.
d) kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Naším zájmem je vyřídit reklamaci co možná nejrychleji. Ve složitějších případech budete o průběhu reklamace průběžně informováni.
Záruka se nevztahuje na vady nesprávným nebo nevhodným použitím, nebo nesprávným skladováním výrobku.

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů. Částky za poštovné, balné a dobírku se zpět nevrací.

9) NEPŘEVZATÁ DOBÍRKA
V případě, že odeslaná objednávka nebude „Kupujícím" vyzvednuta a řádně zaplacena, bude „Prodávající" požadovat uhrazení nákladů spojených se zasláním objednávky a manipulační poplatek v celkové výši objednané přepravy. „Kupující" v takovém případě obdrží podklady s údaji potřebnými k uhrazení vzniklých nákladů.

10) PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání zásilky a komunikaci se zákazníkem.
V případě výběru dopravy Českou poštou zákazník souhlasí s předáním osobních a kontaktních údajů České poště a to pouze za účelem uvedeným v poštovních podmínkách dané služby.

Soubory ke stažení

Napište nám dotaz nebo si nechte poradit!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám obratem.